Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09

Vergi Iadesi için Önemli Terimler ve Bilgiler

work and travel taxback W - 4 Formu
Amerika’da Employee’s Withholding Allowence Certificate olarak adı geçmektedir. Bu form ABD’ de işine başlamış her öğrenciye işvereni tarafından doldurtturulur. Doldurulma amacı öğrenci çalışmasına başladıktan sonra işveren W-4 formundaki durumlara göre vergi kesintilerini uygular ve öğrenciye yapacağı ödemeyi buna göre belirler. W-4 formunda yazacağınız Türkiye adresine çok dikkat etmeniz gerekir Çünkü vergi iadesi için W-2 formunuz burada belirteceğiniz adrese işvereniniz tarafından postalanacaktır. Birden fazla işletmede çalışmış olan öğrenciler her işletmeleri için ayrı ayrı W-4 formu doldurtmaları gerekmektedir.


W – 2 Formu
Doldurulan W-4 formuna göre işveren belli vergi kesintilerini uygular ve bir mali yıl tamamlandıktan sonra (Eylülde programı biten ogrenci için 31 Aralık’tır bu tarih) işveren W-2 formunu öğrencinin Türkiye’deki adresine Ocak-Mart ayları içerisinde postalayacaktır. Öğrencinin temin etmiş olduğu W-2 formu öğrencinin, tüm program boyunca işletmede ne kadar para kazandığını ve toplamda ne kadar kesintileri olduğunu, kesilen vergi başlıklarına göre detaylı olarak görebileceği bir formdur ve bu form ile öğrenciler vergi iadesine başvurabilirler. Öğrenci kaç işletmede çalışmış ise her işletme için ayrı ayrı w-2 formu temin etmelidir.


Federal Tax
Genel devlet vergisi olarak nitelendirilebilir ve ABD’deki bütün eyaletlerde aynı tutar oranında kesilmektedir. Hükümet tarafından belirlenip uygulanan bir vergi türüdür. ABD sınırları içerisinde bulunan tüm küçük büyük işletmelere uygulanan bir vergidir ve IRS (Ulusal Gelir İdaresi) tarafından toplanıp bu paralar ile ülke için gerekli çalışmalar yapılır.


State Tax
Eyalet vergisi anlamına gelmektedir. Bu vergi türü her eyalette farklı oranlarda kesilir. Vergi tutarı her eyaletin kendi kongresi tarafından hesaplanır ve ona göre uygulanır. Alaska’da Eyalet vergisi kesilmemektedir. Ayrıca çoğunlukla Eyalet vergisi Federal vergiden daha düşüktür.


Local Tax
Bu vergi her eyalette her bölgede uygulanmaz. İhtiyaç duyulması halinde oluşturulan ve genellikle büyük yerleşim yerlerine sahip noktalarda uygulanmaktadır. Eyaletin kendi yetki makamı tarafından belirlenen oranlarda uygulanır. Bu verginin New York hariç diğer bölgelerde vergi iadesi bulunmamaktadır.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.