Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09

Work and Travel Porgramı'na Başvuru Yapmadan Önce

WORK AND TRAVEL programını tam olarak anladığınızdan emin olun

karar vermeden önce Bu program sadece, yabancı öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri ya da Amerika’yı gezmeleri için oluşturulmuş bir program değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin WORK & TRAVEL programını uygulamasının asıl nedeni, yaz aylarında ABD’de oluşan genç iş gücü açığını gidermektir. Ancak program; işleyişi içerisinde katılımcılara birçok avantajı sunmaktadır.

Ailenize maddi açıdan yük olmadan, yaz dönemini ABD’de çalışarak ve seyahat ederek geçirmenize olanak sağlayan WORK AND TRAVEL programı ile Amerika'ya sadece seyahat etmek için değil, öncelikli olarak “WORK” yani çalışmak için gittiğinizi unutmamanız gerekir.

Bundan dolayı Amerikalı işverenler, işyerlerine misafir değil, sorumluluk sahibi personeller görmek isterler. İşyerinizdeki görev / sorumluluklarınızı yerine getirmez ve motivasyon eksikliği gösterirseniz, işvereninizin sizi, dünyanın her yerinde olduğu gibi, işten çıkarma hakkı olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Amerika’yı gözünüzde sadece, filmlerde gördüğünüz şekilde canlandırmayın. Amerika’da da, günlük yaşam, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi kendi sistemi ve kuralları içinde devam eder. “Sponsor kuruluşların” ve “Türkiye’deki aracı şirketlerin” WORK AND TRAWEL programında size verebilecekleri hizmetler de ancak; Amerikan kanunları ve yönetmelikleri ile şekillenebilmektedir.

Gerçekçi olun! Bundan dolayı, sponsor kuruluşunuzdan ve acentenizden bekleyeceğiniz hizmetlerin; Amerikan kanunları, yönetmelikleri ve hayatın gerçekleriyle bağdaşması gerektiğini hiçbir zaman unutmayın.


İşinizi severek yapacağınızdan emin olun.

WORK AND TRAVEL programı ile Amerika’ya gitmeyi tercih ettiğiniz andan itibaren, tercihlerinizin sorumluluğunu almalı ve işinizi severek yapmalısınız. İşinizi severek yapmanız, üretken olmanıza ve çalıştığınız işletmede mutlu olmanıza olanak sağlayacaktır. Çalışacağınız işletmede göstereceğiniz başarı; saatlik ücretinizin artması, ekstra prim ya da fazladan mesai verilmesi şeklinde, size geri döner.

Hizmet sektöründe, vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmaya hazır olun: WORK & TRAVEL programı ile yabancı bir ülkede geçici de olsa bir çalışma deneyimi elde edeceksiniz. Ancak Amerika'ya eğitim aldığınız alanla ilgili kariyer yapmaya ya da yönetici olmaya değil; servis elemanı, kasiyerlik, temizlik gibi hizmet sektöründeki alanlarda çalışmaya gidiyorsunuz. Buna hazır olun…

Yüksek tempoda çalışmaya hazır olun; WAT programına katılan Türk öğrencilerinin yaklaşık %80’ini, daha önce hiç iş deneyimi olmayan gençlerden oluşmaktadır. Ancak bu programda çalışılan işlerin büyük çoğunluğunu fiziksel hareketlilik gerektiren, yüksek tempolu işler oluşmaktadır. Doğal olarak bu işlerde başarılı olabilmek için de; enerjik olmak veya yüksek tempoda çalışmaya hevesli olmak gerekir.

Patron, yönetici, amir ve şeflerinizden talimat almaya hazır olun; İş hayatında her zaman patron, yönetici, amir ve şefler vardır. İlk işe başladığınız dönemde sizi hemen amir veya şef olarak atamayacaklarına göre, sizden önce işe girmiş birileri sizin amiriniz olacaktır. Birçok batı ülkesinde olduğu gibi, Amerika’da da gençler; aileleri ne kadar varlıklı olursa olsun, 16-17 yaşlarından itibaren kendi ayakları üzerinde durmaya başlarlar. Dolayısıyla Amerika’da amir veya şefleriniz, sizden yaşça daha küçük de olabilir. Çalışacağınız işletmede, İşveren, amir ve şeflerinizin talimatlarına, alınganlık göstermeden yerine getirebileceğinize emin olun.

İş Ayrı Arkadaşlık Ayrı; Amerikalı işvereniniz, çalışma saati sonunda, beraber eğlenebildiğiniz en iyi arkadaşınız olabilir. Ancak çok iyi arkadaş dahi olsanız, işyerindeki işvereniniz veya amirlerinizle seviyenizi korumanız ve işinize önem verdiğinizi onlara hissettirmeniz çok önemlidir. Unutmayın; Amerikalı bir işveren, çalışma saati içinde çalışma kurallarından asla taviz vermez.

İşe Geç Kalmayın; işe başlama saati, işyerinde kapıdan içeri girdiğiniz saat değil, üniformanızı giyip, gerekli hazırlıkları tamamlayıp tam olarak işinizin başına geçtiğiniz saattir. Bu yüzden, işinize başlama saatinden 15-20 dakika kadar önce işe gidip, hazırlıklarınızı tamamlayacak şekilde kendinizi ayarlayın. Aksi halde işverenler; işe zamanında başlamayan ve bunu alışkanlık haline getiren personeli işten çıkartabilir.

Takım oyuncusu olun; Keyif alarak, başarılı bir şekilde çalışabilmeniz için, gerekli olan en önemli faktörlerden birisi de; çalışma arkadaşlarınızla işbirliği ve işbölümü yapabilme yeteneğinizdir.


İş yerinizde bunları asla yapmayın!

Toplu Eylem:
Çalışma arkadaşlarınızla dayanışmanızı, yasa dışı sendikalaşmaya dönüştürerek, toplu işten ayrılma ya da işvereninize karşı toplu eylemlere girişmeyin.


Süresinden Önce İşten Ayrılma:
İşvereninizle karşılıklı imzaladığınız iş sözleşmesinde belirtilen süreden önce işinizden ayrılmayın. Eğer işten ayrılmanız için zorunlu bir neden oluşmuşsa, durumu öncelikle işvereninizle paylaşın ve işten ayrılmak için kendisinden izin isteyin. Bu her şeyden önce bir nezaket gerekliliğidir.

Unutmayın; Mevcut kanunlar ve düzenlemeler sizleri koruduğu kadar, Amerikalı işverenlerini de korumaktadır.


Farklı bir kültüre uyum sağlayabileceğinizden Emin olun.

WORK AND TRAVEL programının başarılı geçmesi için en önemli koşul; yeni bir kültürü tanımaya açık ve bu kültüre uyum göstererek yaşamaya hazır olmaktır. Amerika’daki kültür farklarını eleştirip, Amerikalıları değiştirmeye çalışmak yerine, farklılıkları gözlemleyip, bunlara uyum sağlamaya çalışın.

Amerika gibi birçok farklı kültürü içinde barındıran bir toplumda yaşamanın ya da yabancı bir ortamda olmanın getireceği küçük zorlukların, sizi yıldıracağını düşünüyorsanız, bu programa katılma konusunu bir kez daha düşünmenizi tavsiye ediyoruz.


Olası sorunları çözmede, tek başınıza yeterli olabileceğinizden emin olun

Amerika’ya gittiğinizde, her anınız elbette ki eğlenceli geçmeyecektir, bazen sorunlarla da
karşılaşabileceksiniz.

Ancak yaşanılan sorunlar genellikle, kişisel gayretle çözülebilecek basit sorunlar olacaktır. Kültür şoku ile birlikte yaşanılan bu sorunlar, çoğu zaman katılımcılar tarafından, büyük ve çözümsüz olarak algılanabilmektedir.

Amerika’da bulunduğunuz sürede, karşılaştığınız her sorunda, hem ICEP WORLD’den hem de çözüm ortağımız CCI’dan destek alacaksınız. Ancak bu sorunların üstesinden gelmek için, öncelikle soğukkanlı olmanız ve kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gerektiğini lütfen unutmayınız.


Sosyal ilişkilerinizde, başarılı olacağınızdan emin olun.

Geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerimiz, bu programa uyum sağlayamayan kişilerin; iletişim gücü düşük, sosyal ilişkileri zayıf, içine kapanık kişiler olduğunu göstermektedir. Bu yetilerin eksik olması; hem katılımcının İngilizcesini geliştirmesini engellemekte hem de olası sorunların çözümünü güçleştirmektedir. Bu yetileri gelişmemiş kişilerin, bu programda başarılı olma şansı, hiç yok denecek kadar azdır.


Mevcut İngilizcenizin yeterli olacağından emin olun.

WORK AND TRAVEL programında işverenler sizden çok iyi düzeyde dil bilgisine sahip olmanızı istemez. Ancak yine de sizden, kendinizi ifade edebilecek ve çalıştığınız yerde iletişim kurabilecek ölçüde ingilizce bilmeniz beklenecektir. Aksi halde, çalışmak istediğiniz işletmenin, tercih edeceği bir personel olmanız, mümkün olamaz.

Ayrıca; Amerika’ya vardığınız andaki mevcut dil seviyeniz ne kadar iyi düzeyde ise, hem programda başarılı olma şansınız hem de programdan aldığınız verim, o denli artacaktır. Ancak bu sayede programın, eğlenceli bir hale gelebileceğini unutmamalı ve Amerika maceranız başlayana dek, mevcut dil seviyenizi mümkün olduğunca geliştirmelisiniz.

Unutmayın; dünyanın en zor şeyi iletişimsizliktir.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.