Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09

Uluslararası Otel Yöneticiliği
İleri Düzey Diploma Programı

otel işletmeciliği diploma programı İleri Uzmanlık Diploma Programı, Otel Yöneticiliği programından mezun olmuş öğrencilerin eğitimini tamamlamak üzere, teorik ve pratik eğitimin birleştirildiği bir ortamda belli otel bölümlerinde uzmanlaşmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmış, 52 haftalık bir programdır. Bu program, daha önceden otel eğitimi almış ve otel tecrübesi edinmiş öğrencilerin işbirliğine dayalı bir çerçevede otel ve restoran ortaklarımızın tesislerinde uzmanlaşmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 52 haftalık program, akademik ve pratik eğitime eşit oranda vurgu yapmaktadır.

Program, kültürel beklentilerin otelcilik sektöründeki hizmet kalitesinin ölçülmesindeki önemini vurgulamaktadır ve öğrencilere dünya çapında yüksek standartlı (lüks) otellerin sunduğu hizmetlerin kültürel bileşenlerine yönelik gerekli bilgi ve anlayışın kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Programın oluşturulması başlangıçta genç otel yöneticilerinin müşteri tabanı ile ilgili daha iyi bir anlayış kazanmasının ve daha iyi servis sunulmasının sağlanmasını amaçlamaktaydı. Programın "Kültür Eğitimi" bölümü genç profesyoneller için mükemmel bir eğitim alanı olarak genişletildi. Bu eğitim onlara adet ve geleneklere yönelik bir anlayış kazanmalarında yardımcı olarak onları kariyerlerine hazırlayacaktır.

Programa başvuracak öğrencilerin, Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü’nün (Educational Institute of American Hotel and Lodging Association) 12 derslik Konaklama Yöneticiliği Diploma Programı’nı ya da muadili bir programı tamamlamış olmaları, konaklama sektöründe belli bir iş tecrübesine sahip olmaları ve IHMC (Imperial Otel Yöneticiliği Fakültesi) Akademik Komitesi’nden onay almaları gerekmektedir.


Program Başlangıç Tarihleri

2016 Başlangıç Tarihleri

 • 7 Kasım, 28 Kasım, 19 Aralık

2017 Başlangıç Tarihleri
 • 9 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat
 • 13 Mart, 3 Nisan, 24 Nisan
 • 15 Mayıs, 5 Haziran, 26 Haziran
 • 17 Temmuz, 7 Ağustos, 28 Ağustos
 • 18 Eylül, 9 Ekim, 30 Ekim
 • 7 Kasım, 20 Kasım, 11 Aralık


AKADEMİK EĞİTİM BİLEŞENİ

Programın akademik eğitim bileşeni iki grup halinde kategorize edilmiş olan 12 dersten oluşmaktadır.
Birinci grup; Amerikan Otel ve Konaklama Eğitim Enstitüsü’nün (American Hotel & Lodging Educational Institute) verdiği 5 adet seçmeli sertifika dersini içermektedir. İkinci grup ise “Kültür Bilimleri” kapsamında 7 alandaki (seyahat, mutfak, dinlence, eğlence, stil, sanat ve film) zorunlu dersleri içermektedir.


Birinci Grup:

otel işletmeciliği diploma programıAmerikan Otel ve Konaklama Eğitim Enstitüsü’nün seçmeli derslerinden alınan beş adet sertifikaya ek olarak, öğrenciler "Uluslararası Otel Yönetimi’nde Alan Uzmanlaşması Sertifikası" da alacaklar ve Amerikan Otel ve Konaklama Eğitim Enstitüsü belgeleri edinmelerini sağlayacak başka dersler alma fırsatı da elde edeceklerdir.

Uygulamalı eğitim bileşeni ise öğrencilere kariyerlerini odaklamak istedikleri otel alanlarında çalışma konusunda geniş fırsatlar sunacak şekilde yapılandırılmıştır. Uygulamalı eğitim danışmanlarının gerçekleştirdiği düzenlemelerle, öğrenciler otel ortaklarımıza daha uzun sürelerle yerleştirilecekler ve aynı zamanda teorik ve pratik eğitimin birleştirildiği bu uygulama kapsamında sağladıkları katkılar karşılığında ücret alma imkânına da sahip olacaklardır.


Konaklama Sektöründe Denetim
Modül materyalleri konaklama iş ortamında insanlarla ilgilenmeye yönelik pratik yaklaşımları içermektedir. Modül kapsamındaki konular arasında, etkin iletişim, oryantasyon ve eğitim, yönetim verimliliği, koçluk, disiplin, takım oluşturma, çatışma yönetimi ve meslekî gelişim yer almaktadır.

Destinasyon Yönetimi ve Pazarlamanın Temelleri
Bu derste destinasyon yönetimi ve pazarlama ile ilgili kilit konulara yönelik meslekî anlayış kazandırılmaktadır. Öğrenciler destinasyon yönetimi kuruluşlarının nasıl hem ağırlayanları hem konukları, hem tedarikçileri hem tüketicileri, hem de bölge sakinlerinin oluşturduğu kompleks ağları, hükümet yetkililerini ve Destinasyon Pazarlama Kuruluşlarının lider ve çalışanlarını içeren karmaşık ilişkilere bağlı olduğunu öğrenmektedirler. Küresel bir kapsama sahip olan bu ders aynı zamanda örnek durum çalışmaları da içermektedir.

Ön Büro Operasyonlarının Yönetimi
Bu modül öğrencilere bir otelin başarısı açısından zorunlu olan ön büro işlevlerinin anlaşılmasını, organize edilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders, ön büro operasyonlarının çok sayıdaki bileşenine dair bilgileri kapsamaktadır. Resmi daireler, teknolojik ilerlemeler ve tamamen kendine özgü ön büro araçları arasındaki kompleks ilişkileri incelemektedir.

International Hotel Management
Günümüzün konaklama yöneticilerinin – operasyonlarını nerede gerçekleştiriyor olurlarsa olsunlar – uluslararası iş dünyasını anlamaları şarttır. Bu modülde öğrenciler hızla değişen küresel arenada otelleri nasıl planlayacaklarını, geliştireceklerini ve yöneteceklerini öğrenmektedirler. Bu ders dünyanın her yanından müşteri çekmeye ve onların kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oldukça geniş bir kültürel çeşitlilik konularını ve stratejilerini kapsamaktadır.

Seçmeli Bir “Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü” Dersi Daha
Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü tarafından tanınan bir enstitüde daha önce programın yukarıda belirtilen beş dersinden herhangi birini tamamlamış olan öğrenciler bu İleri uzmanlık Diploma Programı’na kredi transferi yapabilirler. Böyle bir durumda, öğrenciler ilgilendikleri başka alanlarda aynı sayıda diğer “Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü” derslerini alabilirler ve bunun için ekstra bir ödeme yapmazlar. Öğrencilerin bireysel eğitim planlarını IHMC (Imperial Otel Yöneticiliği Fakültesi) Kayıt Bölümü yetkilileriyle görüşmeleri gerekir.


İkinci Grup:

"Kültür Bilimleri" kapsamındadır. Kültürel eğitim kısmı; Seyahat, Mutfak, Dinlence, Eğlence, Stil, Sanat ve Film alanlarında 7 adet zorunlu Kültür Eğitimi dersi içermektedir.
Bu 7 ders; öğrencilere/müstakbel yöneticilere, dünya çapında yüksek standartlı lüks otellerin sunduğu hizmetlerin kültürel bileşenlerine yönelik gerekli bilgi ve anlayışı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
"Kültür Bilimleri" dersleri; genç otelcilere; "duyuları canlandıran, mutluluk hissi veren ve ifade edilmeyen istek ve ihtiyaçları bile karşılayan" bir öngörmeli hizmet sağlama yeteneğini geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ritz-Carlton’ın sloganı; "Bizler Hanımefendilere ve Beyefendilere hizmet eden Hanımefendiler ve Beyefendileriz" şeklindedir.


SEYAHAT
Oteller: Otel deneyiminin derecelendirilmesi dünya gezginlerinin taleplerinin anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde lüks ve tasarım konusunda bilgiler sağlamaktadır.
Mimarî Stiller: Belli bir binanın nasıl yapılmış olduğunun ve benzer stillerin yaşlarının belirlenmesinde kullanılan tekniklerin öğrenilmesini hedeflemektedir.
Dünya Mirası Sit Alanları: Birleşmiş Milletler’in bir yeri dünya mirası sit alanı olarak belirlemesinin turizm ve dinlence sektörünü nasıl desteklemekte ve teşvik etmekte olduğu ele alınmaktadır.

MUTFAK
Dünya Mutfağına Giriş: Temel pişirme tekniklerinin, besin güvenliğinin ve aşçılık terimlerinin bilinmesinin daha iyi yaşama açısından nasıl gerekli olduğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Çağdaş Mutfak: Mevcut yemek trendlerinin ne yönde ilerlemekte olduğuna ve Füzyon ve Pan-Asya mutfaklarının ilerleyişiyle Uzakdoğu Mutfağı’nın etkilerine odaklanılmaktadır.
Klasik Mutfak: Fransız ve İtalyan mutfaklarının ve bu mutfakların nesiller boyu süren çok geniş küresel etkilerinin öğrenilmesini amaçlanmaktadır.

DİNLENCE
Şarap Takdiri: Üzüm çeşitlerinin, şarap tadımının ve şarabın belli yiyeceklerle eşleştirilmesi öğretilmektedir.
Kaplıcalar ve Tesisler: Tesislerin ve kaplıcaların çeşitli düzeylerinin birbirlerinden ayırt edilebilmesinin önemi ve birbirlerinden önemli ölçüde farklılık gösterdikleri yönler öğretilmektedir.
Restoranlar: Günümüzün en iyi restoranları hangileridir ve ünlü şeflere sahip olmaları olgusunun ötesinde onları müthiş kılan özellikler nelerdir?

EĞLENCE
Dans: Dansı kültürel önemi ve belli yaş gruplarının yaşamdan zevk almaya devam etmeleri bakımından taşıdığı önem ele alınmaktadır.
Tiyatro: Sinemaya yönelik anlayışın tiyatroya uygulanışı ve set tasarımından baş aktörlerin seçimine kadar diğer sanatlar üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.
Müzik: Müziğin icrası ve küresel ekonomide kültür ve yaşam tarzlarının tanımlanması açısından taşıdığı önem ele alınmaktadır.

STİL
Moda: Dünyanın başlıca büyük şehirlerinde uygun giyime yönelik yaratıcılık ve bilgiyi kimlerin sağlamakta olduğu ele alınmaktadır.
Lüks Ürünler: Piyasada zaruri olmayan mamullere yönelik talebi hangi gelişmiş teknolojilerin karşılamakta olduğu ele alınmaktadır.
Tasarım: Piyasanın neden iyi tasarlanmış ürünlere ve onları oluşturacak yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğu ele alınmaktadır

SANAT
Klasik Sanat: Antik dünyanın sanat formlarının bir araya gelip nasıl farklı kültürlerin çok büyük çeşitlilik gösteren zevklerini meydana getirdiği ele alınmaktadır.
Çağdaş Sanat: Bu profesyonel topluluğu oluşturan uzmanlar kimlerdir ve yaşamlarımızı birçok yönden nasıl etkilemektedirler.
Müzeler ve Açık Arttırmalar: Müzelerin güzel sanatlar açık arttırma sektöründe ölçülebilir değerler yaratma bakımından sahip olduğu önem ele alınmaktadır.

SİNEMA
Hollywood: Kuzey Amerika film endüstrisinin nasıl küresel bir etkiye sahip olduğu ve stratejilerini belirlemek için nasıl teknikler geliştirdiği ele alınmaktadır.
Avrupa Sineması: Hollywood’un hasılat rekorları kıran filmlerinin neden diğer Batı kültürlerini, özellikle de Avrupa’yı etkilemekte olduğu ele alınmaktadır.
Dünya Sineması: Çeşitli kültürlere ait filmlerin daha kompleks kültürlerin anlaşılmasına yönelik katkıları ele alınmaktadır.otel işletmeciliği diploma programı


İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMA DENEYİMİ BİLEŞENİ

Bu program; IHMC (Imperial Hotel Management College) Uluslararası Otel Yöneticiliği İleri Uzmanlık Diploma Programı işbirliğini temel alan bir programdır.
"İşbirliği" terimi Kanada İşbirliğine Dayalı Eğitim Derneği tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: İşbirliğine Dayalı Eğitim Programı akademik eğitim periyotları ile uygun iş, endüstri, kamu ve sosyal hizmet alanlarındaki çalışma deneyimi periyotlarını aşağıdaki kriterlere uygun bir şekilde dönüşümlü olarak uygulayan bir program anlamına gelir:

 • Her bir iş durumunun uygun bir öğrenme durumu olarak işbirliğini temel alan bir eğitim kurumu tarafından geliştirilmesi ve/veya onaylanması
 • İşbirliğine dayalı eğitim alan öğrencinin sadece gözlemde bulunmayıp üretim çalışmalarına katılması
 • İşbirliğine dayalı eğitim alan öğrencinin gerçekleştirdiği iş karşılığında ücret alması
 • İşbirliğine dayalı eğitim alan öğrencinin işte kaydettiği ilerlemenin işbirliğine dayalı eğitim veren kurum tarafından izlenmesi
 • İşbirliğine dayalı eğitim alan öğrencinin iş performansının öğrencinin işvereni tarafından denetlenmesi ve değerlendirilmesi

Çalışma deneyimi periyodunda geçirilen sürenin akademik eğitimle geçirilen sürenin en az yüzde otuzu kadar olması gereklidir. Bu İşbirliğine Dayalı Program’a kayıt yaptıran ve kabul edilen öğrenciler akademik eğitimden oluşan "Kültür Eğitimi Dersi" adlı ilk bölümü tamamlamalarının ardından, programın 22. haftasından 36. haftasına kadar devam eden tam zamanlı bir İşbirliğine Dayalı çalışma dönemi geçirecekler, daha sonra da Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü dersleri ile akademik eğitimlerine devam edeceklerdir. Çalışılan pozisyona bağlı olarak, işveren ile IHMC (Imperial Otel Yöneticiliği Fakültesi) arasında yapılacak düzenlemelerle bir öğrencinin işbirliğine dayalı çalışma programında ufak ölçekli değişiklikler yapılabilir.


DİPLOMA VE SERTİFİKA

Bu programın tamamlanmasıyla, mezunlar aşağıda belirtilen diploma ve sertifikayı almaya hak kazanacaklardır:

 • Imperial Otel Yöneticiliği Fakültesi’nden Uluslararası Otel Yöneticiliği İleri Uzmanlık Diploması
 • Amerikan Otelcilik ve Konaklama Birliği Eğitim Enstitüsü’nden Uluslararası Otel Yöneticiliği Bölüm Uzmanlık Sertifikası
 • Otel departman başkanlarından öğrencinin çalışma deneyimi ve işbirliğine dayalı eğitimleri boyunca sağladığı katkılara yönelik değerlendirmeler

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.