Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09

İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi

tehlikeli maddeler bilgi sistemi


Bu sistem; Kanada’da “İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi (WHMIS)”, ABD’de ise İş Güvenliği ve Sağlığı Derneği’nin (OSHA) “Tehlike Bildirim Standardı (HazComm)” olarak bilinmektedir. İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi, Kanada’nın tehlike bildirim standardıdır. Sistemin kilit unsurları, bu sistem tarafından “kontrol edilen ürünlerin” kaplarının dikkatlice etiketlenmesi, malzeme güvenliği veri sayfalarının temin edilmesi ve işçi eğitimi programlarıdır.

İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi, koordineli federal, eyalet ve bölgesel mevzuatlarla uygulanmaktadır. Tedarikçi etiketlemesi ve Malzeme Güvenliği Veri Sayfası ile ilgili koşullar Tehlikeli Ürünler Yasası ve ilişkili Kontrol Altında Tutulan Ürünler Tüzüğü ile belirlenir. Tehlikeli Ürünler Yasası ve onun tüzüğünün uygulanışı, Kanada Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilir. Kontrol Altında Tutulan Ürünler Tüzüğü, tehlikeli işyeri malzemelerinin sınıflandırılmasına yönelik ulusal bir sınıflandırma standardı oluşturmaktadır. Biyolojik, kimyasal ve akut tehlikelerle ilgili kriterlerin belirlenmesinin yanı sıra, bu tüzükler mutajenisite, kanserojenlik, embriyo ve üreme toksisitesi ve solunum yolu ve cilt duyarlılaştırması gibi kronik sağlık riskleri ile ilgili kriterleri de belirler.

Mesleki güvenlik ve sağlıktan sorumlu olan on üç eyalet, bölge ve federal ajansın her biri, kendi yetki sınırları dâhilinde işverenlere yönelik İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi koşulları belirlemişlerdir. Bu şartlar, işyerinde kullanılan, depolanan, işlenen ya da atılan kontrol altında bulundurulan ürünlerin gereğince etiketlenmeleri, işçilere Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları’nın sağlanması, ve kontrol altında tutulan ürünlerin işyerinde güvenli bir biçimde depolanmasının, işlenmesinin ve kullanımının güvence altına alınması için işçilere eğitim ve öğretim verilmesi konularında işverenlere yükümlülükler getirmektedir.

İşyeri Tehlikeli Maddeler Bilgi Sistemi işçilerin bilme haklarıyla endüstrinin gizli işletme bilgilerini koruma hakları arasında bir denge kurmakta ve gizli iş bilgilerinin ifşası konusunda istisna talepleri konusunda verilecek kararlara ve bu kararlara yapılacak itirazlara dair mekanizmaları da içermektedir.


Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.