Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


Turizm

Afrika kıtasını ziyaret eden yabancı turist sayısı dikkate alındığında, Güney Afrika'nın 1994'den günümüze tercih edilen önemli bir turizm merkezine dönüştüğünü görmekteyiz. Ülkenin hızla büyüyen turizm endüstrisi, eşsiz doğal ve vahşi yaşam cazibesinin yanı sıra zengin kültürel ve tarihi yerlerinin de varlığıyla Güney Afrika ekonomisine olan katkısını 1990'dan bu yana sürdürmekte ve ülke ekonomisine %7 oranında katkı sağlamaktadır. Güney Afrika'ya Hoşgeldiniz Kampanyası 1999'da başlatılmış ve dev bütçeli bu kampanya Güney Afrika halkının en önemli amaçlarından birine dönüşerek sağlıklı bir turizm endüstrisinin faydalarını ön plana çıkarmıştır. Güney Afrika'da turizm sektörü bugün ülkenin üçüncü büyük döviz girdisi sağlayan ve yine üçüncü büyük iş sahası yaratan sektörüdür.

2000 yılı istatistiklerine göre Güney Afrika'ya 5,9 milyon turist giriş yapmıştır. Deniz aşırı ülkelerden gelen turist sayısında % 2,73 oranında artış görülmektedir. Ülkeye giriş yapan 5,9 milyon ziyaretçinin % 26'sı (1,5 milyonu) deniz aşırı ülkelerden, % 74'ü (4,3 milyonu ) ise Afrika ülkelerinden olup deniz aşırı ziyaretçilerin çoğu tatil amaçlı, Afrika ülkelerinden gelenler ise alış veriş yapmak, arkadaş ve akrabalarını ziyaret etmek üzere gelmişlerdir.

Afrika ülkelerinden gelen turistlerin çoğunluğu başta Lessotho olmak üzere, sırasıyla Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Zambia vatandaşlarıdır. Deniz aşırı ülkelerden gelen ziyaretçilerin oranları şöyledir; %22 İngiltere, %13 Almanya, %12 ABD, %9 Asya, %6 Fransa ve yine %6 ile Hollanda.

Yabancı turistler ülkeye çoğunlukla kara yoluyla giriş yapmaktadır. Bu husus da ülkeye gelen ziyaretçilerin daha çok Afrika ülkelerinden olduğunun altını çizmektedir. Hava yolu ile giriş yapanlar ise Johannesburg Uluslararası Hava alanı ve bağlantılı olarak Cape Town Uluslararası Hava Alanını tercih etmekte, çok az sayıda turist ise Durban Hava Alanından giriş yapmaktadır.

Dünya Seyahat ve Turizm Kuruluna (WTTC) göre toplam turist endüstrisi harcamaları (yerli ve yabancı turistler dahil olmak üzere) 103 milyar Rand'a ulaşmaktadır. Dış kaynaklı turizm, toplam turizm gelirlerinin %25'ini teşkil etmekte ve bu rakamın önümüzdeki on sene içerisinde artması beklenmektedir. Turizm ihracatından sağlanan gelirin ise toplam ihracatın % 9'u olduğu saptanmıştır.
1996'dan beri turizm endüstrisinde iç pazara yönelik yeterli araştırmalar yapılmamış olsa da, iç pazarda da büyüme kaydedilmiştir. İç eğlence turizm gelirlerinin 40 milyar Rand olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakama ayrıca 12 milyar Rand da yerel iş turizminden elde edilen gelirleri ilave edebiliriz. Ülkede turizm endüstrisinin yaklaşık 509 000 kişiye istihdam sağladığı tahmin edilmektedir.

Dünya Seyahat ve Turizm Kurulu turizmin önümüzdeki 10 yıl içinde ülke gayri safi milli hasılasına %3,7 oranında katkı sağlayacağını belirtmektedir.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.