Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


Toplum

Modern metropol Johannesburg'un çılgın kalabalığından yalnızca 20 dakika uzaklıkta bulunan Sterkfontein Mağaralarında halen yankılanan ve o ürküntü veren duyguyu derhal algılayacaksınız. Sterkfontein insanoğlunun ilk yürümeye başladığı dönemlere ait fosillerin bulunduğu bir Dünya Koruma Alanı.

Hiçbir ziyaretçi ilk San insanının sınır tanımaksızın kayaların üstüne işledikleri sanatlarını görmeden ülkeden ayrılmak istemeyecektir. San insanının ilk evleri olarak kabul edilen bu mağaralar halen koruma altında tutuluyor. Güney Afrika'da bulunan bu mağaraların her birini birer hazine evi olarak adlandırmak doğrusu yanlış olmayacaktır. Bazıları Taş Devri insanının evi olarak kullanıldığının işaretlerini taşıyor; bazıları da jeolojik devirlerin sarkıt ve dikitlerini halen muhafaza ediyor.

Bir zamanlar Bushmen'ler olarak da bilinen bu soylu göçebe San insanları bin yıl önce Afrika'nın güney kesimlerine doğru indiler ve bir avcı topluluğu olarak adlarını tarihe yazdırdılar. Daha sonraları Hollandalılar tarafından 'Hottentots' olarak isimlendirilen Khoikhoi'lerin ülkenin güney kıyılarına yerleşen Avrupalı gemici ve göçmenlerle ticaret yapan ilk yerli halk olduğunu görüyoruz.

Khoikho'lerin ülkenin güney kıyılarına yerleşmelerinin en önemli nedenlerinden biri günümüz Güney Afrika'sının kuzey ve doğu bölgelerinin 17. yüzyıldan başlayarak oldukça değişik bir kültüre sahip, demir madenini kullanmayı öğrenen ve sığır yetiştiren Xhosa insanları tarafından işgal edilmesidir. Ancak Xhosa'lar da sonraları güney kesimlere doğru göç ettiler.

Zulu halkına gelince, Xhosa'ların tam aksine, yerli Afrikalılar arasında en dövüşken ve korkusuz olandır. 19. yüzyılın başlarında bugün KwaZulu-Natal olarak bilinen bölgede liderleri Shaka önderliğinde İmparatorluklarını kurdular. Zulu,'ların savaşları genellikle beyaz yerleşimciler, sonraları ise İngiliz ordusu ile oldu. KwaZulu-Natal bölgesinin iç kesimleri tarihi savaş alanlarıyla bir çok ziyaretçinin ilgisini çekmektedir.

BİR İNSAN MOZAİĞİ

Farklı soy ve farklı ırklardan gelen yaklaşık 42 milyon insanın vatanı olan Güney Afrika'da İngilizce ve Afrikans dillerinin yanı sıra, Xhosa, Sotho, Venda, Tsonga, Pedi, Shangan ve Ndebele yerli dilleriyle birlikte 11 resmi dil kullanılmaktadır. Bu yerli diller birbirlerine ancak Almancının İspanyolca'ya benzediği kadar benzerler.

Turistlere zengin kültür yelpazesinin ilk ipuçlarını veren bu dil çeşitliliği eşsiz bir ülke olan Güney Afrika'nın bu sıfatı hak ettiğinin en önemli belirtisidir. Güney Afrika Avrupa kültürünün geleneklerle kesiştiği, küresel akımların eski törelerle omuz omuza verdiği, güneyin kuzeyle, doğunun batıyla kaynaştığı bir ülke...

Kültür köylerindeki sergilerde görebileceğiniz el sanatları, yöresel yemeklerin hazırlanışları ve izleyeceğiniz yerel dans ve törenler, Güney Afrika'nın kırsal kesimlerine ait geleneksel yaşama açılan pencereler olacaktır. Eğer seçiminiz Johannesburg'un dış kesimlerindeki büyüleyici Soweto'ya yapılacak bir gezi ise, derme çatma kulübe ve mütevazı evlerin hemen yanı başında muhteşem malikaneleri de görme şansını elde edecek, caz kulüpleri ve meyhanelerden yayılan gizemli ruhu ve enerjiyi hissedeceksiniz.

Sayıları 5 milyona varan, Afrikans ve İngilizce dillerini kullananlar olarak iki kategoriye ayrılan Avrupa asıllı Güney Afrika'lılar ise ülkeye ilk yerleşen Hollandalılardır.

Nitekim, yüzyıllar boyu süren göçler doğal olarak bu karışıma diğer kültürlerin de zengin bir akımını sağlamıştır. Ülke nüfusuna yaklaşık bir milyon civarında çoğunlukla Hindistan'da sözleşmeli işçi olarak gelen Asya kökenliler de eklenmiştir. Ayrıca büyük bölümü doğu Doğu Cape bölgesinde yerleşen üç milyon kadar olan melezler de bu mozaiğin bir parçası olmuştur. Orijinleri ise köle işçiler ve beyaz sahiplerin ve hatta yerli Khoikhoi ve Xhosa insanları arasındaki ilişkilere, evliliklere dayanmaktadır.

GÖKKUŞAĞI ULUSU

Güney Afrika 'nın gökkuşağı ulusu az sayıda San üyeleri (Bushman'lar); Sotho-Tsvvana halkı olan Nguni'ler (ki bunlara Güney, Kuzey ve Batı Sothos'ları (Tsvvana'lar) dahildir); Tsonga'lar; Venda'lar; Hintiler, Afrikalılar; ingilizce konuşan Hollanda, Fransa, Portekiz, italya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen göçmenler ile değişik kökenlerden gelen diğer halklardan oluşur.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.