Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi

1994 yılında hükümet destekli çeşitli konut yardımları tek bir ödeme programı içinde organize edilmiş ve bu uygulama çerçevesinde ilk defa ev alacaklara tek bir götürü ödeme teklif edilmiştir. Bu ödeme programı aylık kazancı 3 500 rand ve daha az olan aile bireyleri için söz konusudur.

1996/97 döneminde konuta ayrılan toplam fonların miktarı 4.6 milyona Rand'a ulaşmıştır. Haziran 1996'da Hükümet konut teslimini hızlandırmak için 6.5 milyon Rand tutarında bir plan hazırlamıştır. 1994 yılında taahhüt edilen bir milyon evden 322 707 tanesinin inşaatı Temmuz 1997 itibariy

1994 yılında hükümet destekli çeşitli konut yardımları tek bir ödeme programı içinde organize edilmiş ve bu uygulama çerçevesinde ilk defa ev alacaklara tek bir götürü ödeme teklif edilmiştir. Bu ödeme programı aylık kazancı 3 500 rand ve daha az olan aile bireyleri için söz konusudur.

1996/97 döneminde konuta ayrılan toplam fonların miktarı 4.6 milyona Rand'a ulaşmıştır. Haziran 1996'da Hükümet konut teslimini hızlandırmak için 6.5 milyon Rand tutarında bir plan hazırlamıştır. 1994 yılında taahhüt edilen bir milyon evden 322 707 tanesinin inşaatı Temmuz 1997 itibariyle bitmiş ya da devam etmektedir.

Hükümetin Toprak Reformu Programı, başlıca aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: toprak iadesi, toprağın yeniden dağıtımı ve toprak tasarruf reformu. Kasım 1997 itibariyle, Toprak Haklarının iadesi Komisyonu'na 22 404 istirdat ulaşmıştır.

Topağın Yeniden Dağıtılması Programı'nın gayesi geçinme koşullarını iyileştirmelerine teminen yoksullara oturma ve üretim amaçlı toprak vermektir. Rençperler özel bir dikkatle seçilmektedir.

Web sitemizde verilen ücretler, firmamız danışmanlık ücreti ve -varsa- yurtdışına ödenecek olan döviz tutarının merkez bankası kurlarına göre TL karşılığını kapsamaktadır. Ücretlere, Maliye Bakanlığının 40 seri nolu tebliğine göre KDV ve tüm vergiler dahildir. Firmamızın tahsil etmediği ücretler ve vize ücretleri, ilgili ülkeye ödeme yapılırken döviz karşılığı olarak yapılmalıdır.

GBP: 0, USD: 0, AUD: 0, EURO: 0, CAD: 0
Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.