Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


İletişim

MEDYA

Güney Afrika'daki demokratikleşme sürecinin yazılı ve görsel basın üzerinde de etkisi olmuştur. Bu kapsamda birçok bağımsız cemiyet ve ticari yayın kuruluşları sektöre girmiştir.
Bütün Güney Afrika vatandaşlarına adil, yansız, hükümet müdahalesinden uzak ve en iyi  yayın, hizmetlerinin ulaşmasını temin etmek amacıyla 31 Mart 1994 tarihinde Bağımsız Yayın Kurumu (IBA) kurulmuştur. IBA'nın temel görevi toplumun ihtiyaçlarına cevap veren kamuya,derneklere ve özel sektöre ait yayın hizmetlerinin gelişimini teşvik etmektir.

Güney Afrika'da milli düzeyde 17 adet günlük gazete ile 15 haftalık gazete yayınlanmaktadır. Yerel haberlere ve reklamlara yer veren yaklaşık 100 mahalli ya da yöresel gazete kasabalardaki ve bölgelerdeki okurlara hizmet vermektedir. En büyük günlük gazete olan Sowetan'ın 1997 yılının ilk yarısındaki günlük tirajı 225,987 gazete olarak gerçekleşmiştir.

Güney Afrika'da yaklaşık 300 tüketici dergisi ile 500'ün üzerinde ticari, teknik ve mesleki yayın bulunmaktadır.

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON

Yaklaşık 5,3 milyon kurulu telefon sayısı, 3,87 milyon kurulu santral hattı sayısı (her 1 000 yerleşimci için yaklaşık 96 hat) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasının telekomünikasyon lideridir. Güney Afrika, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi'ne üyedir.
Bütün telekomünikasyon hizmetleriyle ilgilenen Telkom SA Ltd., 236 uluslararası hatta telefon hizmetleri sunmaktadır.

Telkom, Güney Afrika'nın ikinci en büyük endüstri şirketi, dünyanın ise 28 inci en büyük telekomünikasyon işletmecisidir.

Güney Afrika Posta Teşkilatı posta hizmetlerinin tüm Güney Afrika halklarına eşit bir şekilde ulaştırılması işini üzerine almıştır. Teşkilat şu anda 2 400 'den fazla hizmet çıkış noktasına servis sunmakta ve 6.8 milyon adet adrese mektup dağıtmaktadır. 1994 yılından bu yana, daha çok gelişmekte olan ve az gelişmiş bölgelerde olmak üzere, ülke çapında bir milyondan fazla posta kutusu konmuştur.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.