Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


Sağlık ve Eğitim

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

1997/98 dönemi içinde Hükümet toplam bütçenin yüzde 10.7'sini sağlığa ayırmıştır. Altı yaşındaki çocuklar ile hamile kadınlar için verilen ücretsiz sağlık hizmeti dışında ülke genelinde yeni klinikler yapılmakta ya da mevcut olanlar genişletilmektedir.

Hükümet temel sağlık hizmetlerini temel bir hak olarak vermeyi taahhüt etmiş ve Nisan 1996'da ücretsiz temel sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Güney Afrika'da sosyal yardım hizmetlerinin vatandaşlara verilmesinde özel sektör ve kamu sektörü birlikte hareket etmektedir. Bu hizmetler mümkün olduğunca mali açıdan devlet tarafından desteklenen özel sosyal yardım kuruluşları tarafından verilmektedir.

1992 tarihli Sosyal Yardım Kanunu (1992 tarih ve 59 No'lu Yasa) yaşlılar, savaş gazileri ve sakatlar için öngörülen yardımlar ile bakım yardımları, çocuklara yardım, bekar yardımı, gibi çeşitli sosyal yardımlara ilişkin ödemeleri düzenlemektedir. 1996/97 döneminde fon ve yardımlara yaklaşık 12 milyar rand harcanmıştır. Bu miktar sosyal yardım bütçesinin yüzde 86'sını oluşturmaktadır.

Ülkede sağlık hizmetlerine her an ulaşabilirsiniz. Büyük illerde ve hemen hemen tüm ilçelerde bazı eczaneler ve hastahaneler 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Büyük otellerin doktor ve diş hekimleri ile anlaşmaları vardır.

Telefon rehberlerinde sağlık hizmetlerine aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz :

Doktorlar, "Medical Practitioners"
Diş Hekimleri, "Dental Surgeons"
Hastaneler, "H"

Ziyaretçilerin reçetelerini veya önemli ilaçlarını yedekleriyle yanlarında bulundurmaları, ve ülkede bulundukları süre içinde sağlık sigortaları kapsamında olmaları tavsiye edilir.

Aşı belgeleri: Sarı humma bölgesinden gelerek ülkeye giriş yapacak kişilerden sarı humma aşı belgesi talep edilmekte. Bir yaşından küçük babekler muaf. Kolera ve çiçek hastalığı aşı belgeleri ise aranmıyor. Lowveld gibi sıtma hastalığının görüldüğu bölgelere ziyaret edecek olan kişilerin doktora danışmak suretiyle seyahatleri öncesinde, süresince ve sonrasında koruyu ilaç almaları uygun görülüyor.

İçme Suyu: Belli başlı şehir, kasaba ve safari kamplarında genellikle sağlıklı. Musluk suyu %100 arıtılmış ve içilmesi zararlı değil.

EĞİTİM

Eğitim ve öğretimde amaç bütün Güney Afrika vatandaşlarına ömür boyu öğrenim imkanının sağlanmasıdır. 1996/97 mali yılında, Hükümet bütçenin yüzde 22'sini, Gayrı Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 8,9'unu eğitime harcamıştır.

Güney Afrika'da eğitimde revizyon ve yenilenme süreci Ağustos 1995'te başlamıştır. Geleneksel içerik odaklı yaklaşımdan, sonucu esas alan eğitim anlayışına geçilmiştir: Müfredat 2005. Bu program, bütün Güney Afrika vatandaşlarının edinmesi için önem arz eden kritik bilgi, beceri ve değerlerin kabul edilmesiyle başlayan bir yapıyı esas almaktadır. 2005 Müfredatı, birinci sınıflar için 1998 yılında uygulamaya konmuştur.

İkisi daha çok açık öğrenim veren kurumlar olmak üzere, Güney Afrika'da 21 üniversite ile 15 sanat okulu bulunmaktadır.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.