Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


Doğal Kaynaklar

TAZE SU VE DENİZ KAYNAKLARI

Güney Afrika büyük ölçüde yarı kurak bir ülke olup öngörülemeyen kuraklık ve taşkınlara eğilimlidir. Ülkenin yaklaşık yüzde 65'i yılda 500 mm'nin altında yağış alır. Bu rakam genel olarak iyi bir kuru tarım için gerekli minimum değer olarak kabul edilir.

Bütün Güney Afrika'yı yeterli suya kavuşturmak ve sağlıklı bir yaşam ortamı temin etmek amacıyla 1994 yılında Su İşleri ve Ormancılık Bakanlığı Halk Su Temin ve Sağlık Koruma Programı başlatılmıştır. O tarihten bu yana daha önce hizmet götürülemeyen 700.000'in üzerinde kişiye su sağlanmıştır.
1995 yılında Güney Afrika balıkçılık sanayii toplam 580.000 ton (canlı ağırlık) balık, kabuklu deniz hayvanı, su yosunu ve guano elde etmiştir. Ürünün yüzde 90'dan fazlası batı sahilinin verimli soğuk sularından çıkarılmıştır.

Güney Afrika Uluslararası Balina Komisyonu'nun üyesi olup 1976'dan beri balina avcılığı yapmamaktadır. Ayrıca Güney Afrika'da yaklaşık 2 milyon fok bulunduğu halde, dünya çapında vahşi memeli hayvanların kürk ticaretinde kullanılmasına ve avlanma metotlarına karşı dünyada varolan muhalefet nedeniyle son yıllarda hiç fok avlanmamıştır.

TARIM

Güney Afrika ikili bir tarım ekonomisine sahiptir: iyi bir gelişme düzeyine sahip ticari sektör ile geleneksel kırsal kesimde gelişen destekleme odaklı sektör. Tarımın Gayrı Safi Milli Hasıladaki (GSMH) payı yüzde 4,4'tür.

Mısır ve buğday Güney Afrika'nın en önemli tahıl ürünleridir. Diğer tarım ürünleri arasında arpa, süpürge darısı, yer fıstığı, ay çiçeği, şeker, meyva, üzüm, turunç, ananas, diğer subtropikal meyveler, pamuk, tütün, patates ve çiçek bulunur. Güney Afrika'nın birçok kesimlerinde hayvancılık yapılır. Güney Afrika normal olarak et ihtiyacının yüzde 85'ini kendisi karşılar, geri kalanı ithal edilir. Av hayvanı yetiştiriciliği büyük bir ekonomik potansiyele sahip gelişmekte olan bir endüstridir.

MADENCİLİK, MADENLER VE ENERJİ

Güney Afrika madenler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülke dünyanın en büyük altın üreticisi durumundadır. Bununla birlikte 1996 yılı yerel altın endüstrisinin en kötü yıllarından biri olmuştur. Şu anda Güney Afrika yüksek maliyetli üretici olarak altın üretimi sıralamasında Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinden sonra gelmektedir.

Güney Afrika'da dünyanın en büyük krom, vanadyum, manganez, andaluzit rezervleri ile, aynı zamanda önemli miktarda antimuan, asbest, elmas, kömür, fluorspar, fosfat, demir cevheri, kurşun, çinko, uranyum, magnezyum mikası ve zirkonyum rezervleri bulunmaktadır. Bütün maden üretiminin yaklaşık yüzde 80"i ihraç edilmektedir, ihracat gelirleri 1996 yılında '46.086 milyon Randa ulaşmıştır.
Aslında kırsal kesimdeki bölgelerde evde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı yakacak odunundan elde edilmektedir, ihtiyaç duyulan enerjinin geri kalan bölümü kömür ve gazyağından küçük bir kısmı ise sıvı petrol gazından temin edilmektedir.

Düşük maliyetli kömür rezervleri tükendiğinde nükleer enerji uygulaması olası seçeneklerden bir tanesidir. Güney Afrika'nın tek nükleer enerji istasyonu olan Koeberg'te 1 840 MW kapasiteye sahip iki PWR reaktörü işletilmektedir.

Petrol ve gaz üretimi şu anda Mossel Körfezinde F - A gaz sahasındaki faaliyetlerle sınırlı olup Mossel Körfezindeki Mossgaz tesisinde yılda 1,8 bcm üretim gerçekleştirilmektedir. Tesisin öngörülen ömrü 25 yıldır.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.