Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

SA

GNEY AFRIKA CUMHURIYETI
LKE REHBERI
Detayli Gney Afrika Rehberi


Güvenlik

27 Nisan 1994 yılından bu yana Hükümetin karşı karşıya kaldığı en büyük güçlüklerden biri de, bir toplumu oluşturan bütün kesimlerin barış, güvenlik ve emniyet içinde yaşayabileceği istikrarlı bir toplum yaratmak olmuştur. Bu zorluğa göğüs gerebilmek için, hukukun şiddete ve cinayetlere hitap edecek, insanların fiil ve davranışlarından sorumlu olmalarını sağlayacak, ve insan haklarına saygılı yeni bir kültürün teşvik edilmesini temin edecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

1996 Anayasasının ikinci Bölümündeki şartlara göre oluşturulan demokratik düzenin ana unsurlarından biri temel insan haklarıdır.

Anlayış ruhu içinde milli birliği ve uzlaşmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu (TRC) ilk oturumlarını 15 Nisan 1996'da Doğu Londra'da yapmıştır. Ağustos 1996'da ülkenin başlıca partileri son otuz yılda yaşanan çatışmaların hesabını vermiştir. Bütün partiler yaşanan çatışmaların tam olarak anlaşılabilmesi için gerekli siyasi perspektifte görüşler beyan etmişlerdir.

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF) Güney Afrika Cumhuriyeti'ni dış askeri tehlikelere karşı savunmaktan sorumludur. Ülkenin iç güvenliği daha çok Güney Afrika Polis Teşkilatı'nın (SAPS) sorumluluğundadır.

Nisan 1996'da Kabine, suç karşıtı faaliyetleri yönetmek ve Ulusal Suç önleme Stratejisini (NCPS) uygulamaya koymak üzere genel müdürlerden oluşan departmanlar arası bir kurul oluşturmuştur. Söz konusu strateji grubu, özel sektör, toplum ve hükümet dışı suç önleme oluşumları arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Güney Afrika Silah Şirketi (Armscor) Güney Afrika güvenlik kuvvetleri için silah ve ilgili teçhizat alınmasından, SANDF ve SAPS teşkilatlarına ait fazla silahların satılmasından, daha geniş savunma sanayiine ait pazarlama faaliyetlerinin kolaylaştırılıp teşvik edilmesinden sorumludur. Armscor kuruluşunun imalat kolu, Denel olarak bilinen ekonomik yönden bağımsız bir endüstri şirketine dönüştürülmüştür.


Polisiye Olaylar

Güney Afrika'da otostop yapılması (diğer bir çok ülkede olduğu gibi) pek güvenli değildir. Şehir merkezlerinde güvenlik sorunu çok az olmasına rağmen yine de vardır. Yanınızda fazla para bulundurmayın, gece geç saatlerde ıssız yerlerde tek başınıza dolaşmayın. Yoksul semtlere gece veya gündüz yalnız gitmeyin.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.