Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

AU

AVUSTRALYA
ÜLKE REHBERİ
Detaylı Avustralya Rehberi


Kangurular

Hayvanları koruma dernekleri Avustralya'da gerçekleştirilen kanguru eleme işlemine zaman zaman çok eleştirel bir gözle yaklaşmaktadır. Ancak gerçekte, Avustralya'nın otlak alanları oldukça hassastır ve kolayca yok olabilmektedir. Avrupa çiftçilik yöntemlerinin getirilerek koyun ve sığır gibi tarım hayvanlarına su sağlanmasıyla, bu alanlardaki kanguru nüfusu büyük bir hızla artmiştir. Yeni su kaynakları kanguruların ayakta kalma oranlarını fazlasıyla yükseltmiştir. Sonuç olarak Avustralya'nın otlak kesimindeki kanguru nüfusunda görülen bu büyüme, zaten kolayca incinebilir olan bu doğal çevre üzerinde büyük bir otlama baskısı oluşturmaktadır.

Kanguruların sayılarının azaltılmasına, yıllık bir kotaya göre karar verilir, böylece bu türlerin nüfusunun devamlılığı sağlayabilecek seviyede tutulması sağlanır. Avustralya'nın her yerinde uygulanan yasalar ile kangurular korunmaktadır. Buna, kangurulara vahsice davranılması ya da insanlık dışı bir muamelede bulunulması halınde uygulanan son derece agir cezalar da dahildir.

Kanguruların toplanması ya da sayılarının azaltılması işlemi bu nedenle hem kanguru nüfusunun kontrolü hem de toprağın bakımı için hayati önem taşıyan bir yöntemdir ve tüm kanguru türlerinin yasamlarını sürdürebilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, diğer yerli hayvanların hayatta kalabilmesi için gereken doğal yaşam ortamlarını da korumaktadır.

Sayıları azaltılmakta olan dört kanguru türü de çok geniş bir nüfusa sahiptir ve hiçbiri tehlike altında ya da tükenmekte olan türler arasında değildir.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.