Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
 • EĞİTİM DİLİ
 • EĞİTİM YERİ
 • KURS TÜRÜ
 • EĞİTİM SÜRESİ
 • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

Yurtdışında Dil Öğrenme Aşamaları

48 Hafta: C2 - Profesyonel Seviye (Proficiency)

yurtdışında dil öğrenme
 • TOEFL iBT 92+, IELTS 7.5+, CPE, CEF C2, ALTE Seviye 5
 • İngilizce'yi kolaylıkla konuşup anlayabilir
 • Profesyonel iş hayatı ve üniversite gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde okuyabilir ve yazabilir


36 Hafta: C1 - İleri Seviye (Advanced)

yurtdışında dil öğrenme süresi
 • TOEFL iBT 75-91, IELTS 6.5/7.0, CAE, CEFC1, ALTE Seviye 4
 • Kendinden emin ve akıcı iletişim kurarsınız; fakat mesleki kelime bilgisinde eksiklik olabilir
 • Anadili İngilizce olan insanlarla uzun konuşmalar yapabilir


32 Hafta: B2 - Orta Üzeri Seviye (Upper-Intermediate)

yurtdışında dil eğitimi
 • TOEFL iBT 55-74, IELTS 5.0/6.0, FCE, CEF B2, ALTE Seviye 3
 • Konular ve fikirler hakkında iletişim kurabilir
 • Kültürel olarak kabul edilebilir bir tavırla tartışıp fikir beyan edebilir


24 Hafta: B1+ - Orta Seviye (Intermediate)

yurtdışı dil öğrenme
 • TOEFL iBT 37-54, IELTS 4.0/4.5, PET, CEF B1, ALTE Seviye 2
 • Günlük olaylar hakkında konuşabilirsiniz, bilindik konuları akıcı bir şekilde okuyup yazabilirsiniz
 • Kültürel olarak kabul edilebilir bir tavırla tartışıp fikir beyan edebilir


20 Hafta: B1 - Orta Seviyeye Geçiş (Pre-Intermediate)

yurtdışı dil eğitimi
 • TOEFL iBT 13-36, IELTS 3.0, KET, CEFA2, ALTE Seviye 1
 • Bilindik konularda yazabilir ve konuşabilirsiniz, yeterli gramer bilginiz var; fakat kelime bilginiz sınırlı
 • Normal konuşma hızında yapılan birçok konuşmayı ve sorulan soruları anlayabilir
 • Alışveriş yaparken, restoranlarda sipariş verirken ya da adres sorarken İngilizce'sini kullanabilir


12 Hafta: A2 - Temel Seviye (Elementary)

yurtdışı dil öğrenme süreleri
 • TOEFL iBT 0-12, CEFA1, ALTER Breakthrough Seviyesi
 • Belli Kelimeleri, selamlamaları ve deyimleri anlayabilir ve kullanabilirsiniz; fakat gramer bilginiz sınırlı
 • Günlük yaşam içindeki durumlarda temel iletişim kurma becerisine sahiptir
 • Yavaş ve net bir şekilde konuşulduğunda İngilizce'yi anlayabilir


8 Hafta: A1 - Başlangıç Seviyesi (Beginner)

yurtdışında dil öğrenme
 • İngilizce birkaç kelime ve cümle bilir
 • Basit sorulara ve yönlendirmelere cevap verebilir

 

BU ÇİZELGE NE ANLAMA GELİYOR?
Bu çizelge bize İngilizce lisanının başlangıç kısmının öğrenilmesinin kolay olduğunu, ancak seviye ilerledikçe öğrenmenin zorlaştığını ve sürenin uzadığını açıklamaktadır.


Yukarıdaki çizelge, LS-Network grubunun 200 denek öğrenci ile yaptığı araştırma sonucunda hazırlanmıştır.


Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.