Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

Kanada Hakkında

Kanada’da Dil Okulu Bul
Kanada Öğrenci Vizesi

Kanada yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Büyüklüğü topraklarında pek çok doğal kaynağı barındırmasını da sağlamıştır. 1867'de İngiltere ile bağlarını koparıp bağımsızlığına kavuşmuştur. Ekonomik anlamda büyümesi ve teknolojik gelişmeleri açısından Amerika ile paralel düşünülmelidir. Quebec ve çevresine zamanında yerleşmiş olan Fransızların etkisi  halen siyasi alanda sürmekte olup, kimi zaman politik problemlere dahi neden olmaktadır.

Kanada sanılanın aksine Amerika kıtasına beyaz adam gelmeden önceki tarihi çok eski olan bir ülkedir. Kanada'nın şu anki sınırları içinde hem Eskimolar hem de Kızılderililer kardeşçe hüküm sürmüşlerdir. Amerikan hükümetinin aksine Kanada'nın ilk sahipleri olan Eskimolar Kanada hükümetince ödüllendirilmiştir.

Toprağın ilk sahipleri Eskimolar, "first nation" denilen ve  ilk millet anlamına gelen nüfus cüzdanlarına sahiptir. Vergi ödemezler, eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Eğer çalışmıyorlarsa hayatlarını dört dörtlük idame ettirebilecekleri oranda devletten işsizlik sigortası benzeri bir yardım alırlar. First nation olmayan biri ile evlendikleri taktirde doğan çocukları aynı haklardan yararlanabilir fakat torunlarının aynı haktan yararlanması imkansızdır. Bu yöntemle Kanada hükümeti onların geleneklerini korumaları yönünde teşvik ederken aynı zamanda da kendileri ile eşit haklara sahip olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Kanada bu insanların sanat eserlerini, kültürlerini ve hatta yaşam tarzlarını kültürel ve turistik amaçlı korumakta aynı zamanda geçmişte yapılanlardan dolayı günah çıkarmaktadır.

Coğrafi Yeri: Güneyde Amerika sınırı kuzeyde kutuplar ve Bering boğazına kadar uzanan ülkenin diğer tarafları Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla çevrilidir.

Toplam Yüzölçümü: 9.976.140 kilometrekare

İklim: Kuzeyde kutup ve tundra iklimi görülmektedir. Ancak pek çok yerleşim yeri Amerika sınırında yer almaktadır. Çünkü bu bölge tıpkı İngiltere'de olduğu gibi golf stream -sıcak su akıntısı- nedeni ile daha ılıman bir iklime sahiptir.

Doğal Kaynakları: Demir, nikel, bakır, altın, kurşun, potasyum, gümüş, kömür, petrol ve doğal gazdır.

Nüfus: 31.281.092

Etnik Dağılım: Yüzde 28 İngiliz, yüzde 23 Fransız, yüzde 15 diğer Avrupa devletleri, yüzde 2 ermeni, geri kalanlar çoğunlukla melez ve uzak doğululardan oluşmaktadır.

Başkent: Ottowa'dır. Ottawa, Kanada'nın dördüncü büyük kentidir. Ottawa Vadisi'nde kurulan kent, Ontario eyâletinin güneydoğu ucundadır ve hemen Québec eyaleti sınırındadır. Ottawa ve nehrin karşısındaki Québec'de bulunan Gatineau şehri birlikte Ulusal Başkent Bölgesi'ni (metropolitan alan) oluşturur. Toronto'nun 400 kilometre doğusunda, Montreal'in ise 250 kilometre batısında yer almaktadır.
Ottawa aynı zamanda Kanada'da iki resmi dile (İngilizce ve Fransızca) sahip olan tek kenttir. İngilizce ve Fransızca dilleri hukuken eşittir ve bütün resmi belgelerde, kamusal alanlarda (sokak ve yer adları gibi) birlikte kullanılmaları zorunludur. Ottawa'da halkın %32'sinin anadili Fransızca'dır.

Din: Yüzde 42'si Katolik, yüzde 40'ı Protestan ve geri kalanlar diğer dinlerden oluşmaktadır.

Resmi Adı: Canada (CA)

Sağlık Hizmetleri: Kanada’da sağlık hizmetleri devlet tarafından tüm Kanada vatandaşlarına ücretsiz olarak verilmektedir. Yabancı öğrenciler için sağlık sigortası zorunlu olmasa da hastanelerin pahalı olmasından dolayı yaptırmalarında fayda vardır. Vilayetlere göre sağlık hizmetleri değişiklik gösterebilmektedir. Bazı vilayetler yabancı öğrencilere de kendi sağlık planları çerçevesinde hizmet vermekte ya da eğitim kurumlarına grup sigortası uygulamaktadır. Kısacası Kanada’da sağlık hizmeti almak, sigortası olmayan bir öğrenciye çok pahalıya mal olabilmektedir.

Resmi Tatiller: 1 Temmuz (1867 İngiltere'den bağımsızlık)

Hukuk Sistemi: İngiliz kanunlarını temel almıştır. Yalnız eski Fransız sömürgelerinin başkenti olan Quebec ve Fransız kolonilerinin yoğun olduğu yerlerde yerel kanunlar Fransız menşelidir.

Bayrak: Maple Leaf (Akçaağaç yaprağı) ve l'Unifolié (tek yapraklı) olarak da bilinir. Kırmızı fonun ortasında beyaz bir kare ve bu karenin içinde de 11 uçlu stilize edilmiş kırmızı bir akçaağaç yaprağı bulunur.

Ekonomi: Ekonomik alanda Amerika'nın yakın takipçisi olan ülkede hayat standartları da oldukça yüksektir. 2.Dünya Savaşı'ndan sonra Kanada ekonomisi gelişim trendini yakalamıştır. Başta madencilik ve hizmet sektörleri olmak üzere yaptığı atılımlarla bugünkü ekonomik seviyesine ulaşmıştır. Yıllık büyüme oranı yaklaşık %3 civarındadır. Ekonomik geleceği açısından 1. tehlike daha düşük vergi oranları uygulayan komşusu Amerikanın özellikle yetişmiş işgücünü kedisine çekmesidir. İkincisi ise ülkenin Fransız orijinli bölümlerindeki ayrılma ve bağımsızlık isteğidir.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.