Türkiye'nin Heryerinden 0 (850) 888 13 09
  • EĞİTİM DİLİ
  • EĞİTİM YERİ
  • KURS TÜRÜ
  • EĞİTİM SÜRESİ
  • KONAKLAMA
DİL OKULU BUL

Amerika Hakkında

Amerika’da Dil Okulu Bul
Amerika Öğrenci Vizesi

Amerika Birleşik Devletleri 1776'da İngiltere'ye karşı bağımsızlığını ilan etmiş ve sonrasında da 1789'daki bağımsızlık bildirisiyle dünyada ilk modern demokrasinin merkezi olmuştur. 19. yüzyılda kuruluşundaki ilk 13 eyalete başka katılımlar olmuş ve bu sayede ülke aşağı yukarı bugünkü sınırlarına kavuşmuştur.

New York'daki tüm dünyanın tepkisini çeken son terörist saldırı dışında kısa tarihindeki önemli olaylar 1861-1865'deki meşhur kuzey-güney savaşıyla, 1930'larda tüm dünya ile birlikte yaşadığı ekonomik bunalımdır. Amerika 1. dünya savaşı sonlarında aktif rol oynarken 2. dünya savaşında başından sonuna kadar aktif bir savaş politikası gütmüştür. Soğuk savaş yıllarının süper güçlerinden biridir. Sürekli ve istikrarlı ekonomik büyümesiyle, düşük işsizlik oranı ve düşük enflasyonuna ek olarak teknolojik avantajlarını da çok iyi kullanmaktadır.

Coğrafi Yeri: Amerika kuzeyde Kanada sınırı, güneyde Meksika sınırı, bir yanında Atlas okyanusu diğer yanında ise Pasifik Okyanusu ile çevrilmiştir. Rusya ve Kanada'dan sonra dünyanın en büyük topraklarına sahiptir.

Toplam Yüzölçümü: 9.629.091 kilometrekare

İklim: Geniş topraklara sahip büyük bir ülke olan Amerika'da genel bir iklim tanımı yapmak imkansızdır. Ancak Alaska'da kutup ikliminin hüküm sürdüğü, Florida ve Havai'de ise tropikal iklimin, Missisipi nehri kıyılarında çok kurak olmakla beraber bir çeşit Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü söylenebilir. Geri kalan bölgeler okyanus kıyılarında daha yumuşak kışlar ve sıcak yazlar, iç kesimlerde ise sert kışlar öngörülmelidir. Çok büyük topraklara sahip olması nedeniyle hortumlardan volkanlara hatta depremlere kadar pek çok doğal afetle karşılaşabilirsiniz. Ancak meşhur hortumların büyük mal kayıplarına rağmen can kaybının neredeyse hiç olmadığını söylemekte yarar var.

Doğal Kaynakları: Kömür,bakır, kurşun, potasyum, uranyum, Bor ve boraks, demir, nikel, gümüş, altın, petrol, doğal gaz başta olmak üzere sayamadığımız pek çok madene sahiptir.

Nüfus: 275.562.673 kişi.

Etnik Dağılım: Yüzde 84'ü beyaz,yüzde 12 siyah, yüzde 1'i uzak doğulu ve geri kalanlar da diğer etnik gruplardan oluşmuştur. Bu etnik gruplamada Latin Amerikalılar (güney Amerikalı veya başka bir deyişle Meksikalı, Brezilyalı gibi) hariçtir. Amerikan resmi makamları Latin Amerikalıları bu tip istatistiklerin dışında bırakılmıştır ve bunlar beyaz olarak sayılmıştır.

Din: Yüzde 56 Protestan, yüzde 28 Katolik, yüzde 10 beyan etmeyen, yüzde 4 diğerleri ve yüzde 2 Musevilerden oluşmaktadır.

Resmi Adı: Amerika Birleşik Devletleri (US -United States- veya USA -United States of America-)

Başkent: Washington, DC

Resmi Tatiller: 4 Temmuz bağımsızlık (özgürlük) günü (İngiltere'den bağımsızlık)

Hukuk Sistemi: İngiliz hukuk sisteminden örnek alınarak kurulmuştur. Aynı sisteme ek olarak mahkemelerde jüri sistemi mevcuttur.

Bayrak: Alt ve üst sıralar da dahil olmak üzere 13 kırmızı, eşit, yatay şerit beyaz şeritlerle bölünmüştür. İlk 13 koloniyi temsil eder; üst köşedeki 50 yıldız bugünkü mevcut 50 eyaletin sayısını gösterir.

Ekonomi: Dünyada teknolojik gelişmelerin merkezi olmasından dolayı en gelişmiş ekonomiye sahiptir. Çoğu mal ve hizmet özel ektör tarafından üretilmekte ve sunulmaktadır. Kamusal mal ve hizmetlerin tüm ekonomi içindeki payı çok küçüktür. Piyasalarındaki özel sektör hakimiyeti ve özel sektördeki maceracı yaklaşımlar Amerika'yı rakiplerine kıyasla avantajlı duruma getirmektedir. Gerek işgücündeki hareketliliği gerek finansman açısından rahatlığı iç piyasadaki başarılı yatırımları rahatlatmakta genel anlamda ekonomiye de ek fayda sağlamaktadır. 1975'den bu yana özel sağlık sigortasını devreye sokmuş olan ülkede aynı tarihten itibaren kişisel gelirin %20'si kadarı sosyal güvenlik harcamalarına gitmektedir. 1975'ten 2000 yılına kadar enflasyon ve işsizlik oranlarını oldukça düşürmüştür. 2000 yılında Japonya ve uzak doğuda yaşanan ekonomik durgunluklardandolayı Amerikan ekonomisi de temkinli davranmaktadır.

Copyright © 1986-2016 ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi. Tim hakları saklıdır.